ابزار دقيق مكانيك پروسس

ابزار دقيق مكانيك پروسس

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
بسته آموزش ابزار دقيق و مهندسي كنترل PLC اتوماسيون مهندسي مكانيك و پروسس

بسته آموزش ابزار دقيق و مهندسي كنترل PLC اتوماسيون مهندسي مكانيك و پروسس

مهندسی بر در ارتباط تنگاتنگ با سایر گروههای مهندسی می باشد. در این زمینه، یک مهندس برق بایستی دانش کافی از بخشهای ابزار دقیق و کنترل، فرایند و مهندسی مکانیک داشته باشد. مجموعه زیر در بر دارنده آموزشهای کافی برای یک مهندس برق حرفه ای در تمام زمینه های مهم مهندسی ابزار دقیق ، پروسس و مکانیک است آموزشهای فارسی ابزار دقیق  شامل: آشنایی با مرکز کنترل و DCS، سنسورهای اندازه گیری دما،فشار،فلو و جریان سیال، اورفیسها،سن..

پشتيباني 09128944855