طراحي هيت تريسينگ

طراحي هيت تريسينگ

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
بسته فارسی آموزش سیستم هیت تریسینگ و کابلهای حرارتی

بسته فارسی آموزش سیستم هیت تریسینگ و کابلهای حرارتی

در پلنتهای بزرگ (مخصوصا نفت و گاز) برای کنترل دما و یا جلوگیری از یخ زدگی خطوط یا کنترل ویسکوزیته مایع داخل لوله، دمای لوله به وسیله کابلهای مخصوصی که گرما ایجاد کرده و در اطراف خط لوله پیچیده می شوند کنترل می گردد. این روش که به وسیله مهندسین برق طراحی میگردد Heat Tracing نامیده می شود. آموزش طراحی سیستمهای هیت تریسینگ (جلوگیری از یخ زدگی ) شامل: فایل آموزشی منحصر به فرد فارسی آموزش سیستهای هیت تریسینگ اصول تلفات ح..

پشتيباني 09128944855