آموزش مدار فرمان تابلو

آموزش مدار فرمان تابلو

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
بسته آموزشي طراحي تابلو برق فشار ضعيف LV

بسته آموزشي طراحي تابلو برق فشار ضعيف LV

 آموزش فارسی طراحی تابلو فشار ضعیف Low voltage شامل:   بخش آشنایی با اصول تابلو برق:   1- طبقه بندی تابلوهای فشار ضعیف بر اساس سطح ولتاژ 2- طبقه بندی تابلوهای فشار ضعیف بر اساس ساختمان ظاهری 3- طبقه بندی تابلوهای فشار ضعیف بر اساس ولتاژ نامی 4- طبقه بندی تابلوهای فشار ضعیف بر اساس کاربرد 5- طبقه بندی تابلوهای فشار ضعیف بر اساس محل نصب 6- مشخصات الکتریکی تابلو فشار ضعیف 7- آشنایی با باس با..

بسته آموزشي طراحي تابلو برق فشار متوسط MV

بسته آموزشي طراحي تابلو برق فشار متوسط MV

 آموزش فارسی تابلوی فشار متوسط Medium Voltage :   بخش آموزش اصول تابلو فشار متوسط:   1- آشنایی با مدارات قدرت در تابلوهای فشار متوسط 2- آشنایی با انواع کلیدهای فشار متوسط 3-  آشنایی با CT ها و PT ها 4-  آشنایی با اینترلاک ها در تابلوهای فشار متوسط 5- آشنایی با سیستم زمین تابلوها 6-  آشنایی با حفاظت کلیدهای فشار متوسط 7- آشنایی با مشخصات فنی دژنکتور 8-  آشنایی با کلی..

بسته آموزشي طراحی مدار فرمان تابلوهای برق و  نرم افزار Eplan P8 براي ويندوز 32 و 64 بيتي

بسته آموزشي طراحی مدار فرمان تابلوهای برق و نرم افزار Eplan P8 براي ويندوز 32 و 64 بيتي

1-فیلم آموزشی فارسی پای تخته با کیفیت بالا دوره آموزشي طراحی مدار فرمان كنترل و قدرت تابلوهای برق شامل: آشنایی کامل با نحوه کارکرد مدار فرمان آشنایی کامل با اینترلاکها آشنایی کامل با کنتاکتورها آشنایی کامل با رله های فرعی آشنایی کامل با بی متال آشنایی کامل با تایمرها آشنایی کامل با کلیدهای تابع آشنایی کامل با لیمیت سویچ آشنایی کامل با شستی ها آشنایی کامل با اینترلاک ها و ...... 2-فايل آموزشي دوره ..

پشتيباني 09128944855